Bijzonder Kerkenwerk Leiden

Het Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) organiseert culturele kerkdiensten en is onderdeel van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk. De diensten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor religie en zingeving, ook voor wie meer geloofsvragen dan -antwoorden heeft. Daarbij staat muziek centraal.

De hoofdactiviteiten van de BKL zijn de jaarlijkse Evensong reeks, Cantatediensten en de Kerstnachtdiensten. Daarnaast worden ad hoc Vespers georganiseerd. De BKL is een commissie die valt onder de Leidse Binnenstadsgemeente.

Contact: bkl@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Website Cantatediensten: www.stichtingcantate.nl
Website Evensongs: www.evensongsleiden.nl

De BKL is voor de financiering mede afhankelijk van giften.
U kunt ons steunen door een gift over te maken op bankrekening:
NL15 INGB 0000 7839 95 t.n.v. penningmeester BKL

Pieterskerk Leiden

Al 900 jaar is de Pieterskerk het hart van het historisch centrum van de stad Leiden.

Door de eeuwen heen kwamen en komen mensen naar ons monument om elkaar te ontmoeten. De rijke geschiedenis van de stad Leiden is in alle facetten direct verbonden aan de Pieterskerk Leiden.

De Stichting Pieterskerk Leiden zet zich gepassioneerd in om het monument en de daaraan verbonden geschiedenis en verhalen, te bewaren voor toekomstige generaties.

Steun de Pieterskerk

Leidse Binnenstadsgemeente

De Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) is een bruisende Protestantse gemeente midden in het centrum van Leiden, in de Hooglandse Kerk.

Diensten zijn toegankelijk op zondagmorgen om 10.00 uur en tevens te volgen via een livestream.

Ga direct naar het YouTube-kanaal
Meer informatie: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
Contact: info@leidsebinnenstadsgemeente.nl

De Leidse Binnenstadsgemeente is in belangrijke mate afhankelijk van vrijwillige bijdragen en giften. Wilt u ons steunen, heel graag! U kunt uw gift overmaken op bankrekening:
NL30 INGB 0000 1118 06 t.n.v. de Leidse Binnenstadsgemeente.

Webmaster: prmedia.bkl@gmail.com