Een Processie van Negen Lezingen en Liederen

Op Kerstavond wordt om 20.00 uur een eerder opgenomen zangdienst uitgezonden. Deze dienst heeft als titel ‘Een Processie van Negen Lezingen en Liederen’ naar analogie van de ‘Nine Lessons and Carols’ zoals die al ruim honderd jaar in de Anglicaanse kerken op Kerstavond te horen zijn. De lezingen volgen het Kerstverhaal en worden aangevuld met enkele verrassend actuele teksten uit de kerkelijke traditie. De lezingen worden verteld door ds. Margreet Klokke. Het Pancras Consort o.l.v. Hans Brons en Willeke Smits op het orgel, voeren negen bij die lezingen passende oorspronkelijke Nederlandse Kerstliederen uit en verplaatsen zich daarbij telkens naar verschillende posities in de kerk (het schipgedeelte, het koorgedeelte en het Noorder- en Zuidertransept). Veel muziek is uit de 17e eeuw zoals de zogenaamde ‘cantiones natalitiae’ (gecomponeerd en uitgegeven door Guielmus Messaus in 1629) en het motet ‘Hoe schoon lichtet de morghenster’ van Dirk Janszoon Sweelinck (zoon van de bekendere Jan Pieterszoon), maar ook de romantische stijl van de 19e eeuw komt aan bod in ‘Komt hier bezoecken’, een prachtig werk van Julius Röntgen. Van recenter datum (2011) is het ingetogen ‘Lof sy dat soete kindeken cleyn’ gecomponeerd door Emma Brown.

Pancras Consort o.l.v. Hans Brons
Organist Willeke Smits
Liturg ds. Margreet Klokke

Bekijk de uitzending

*Deze uitzending zou worden verzorgd door de Leidse Cantorij, maar die vereniging is te groot om met inachtneming van de geldende coronamaatregelen op het moment van opname, de uitzending te verzorgen. Het Pancras Consort is als ad hoc koor hier wel toe in staat.

Foto: Simon van Wijlen

Pancras Consort 1,5 meter-repetitie