Adventsvespers

Download de liturgie.

Wie zich wil voorbereiden op kerstmis met extra tijd voor bezinning en inkeer, kan elke week een doordeweekse vesper vanuit de Hooglandse Kerk bekijken. Het thema van de vespers is: ‘Wat zullen wij doen?’ – naar de vraag die Johannes de Doper gesteld wordt als hij de mensen voorbereidt op de komst van de Messias.

Elke vesper duurt een klein half uur. Willeke Smits bespeelt het orgel, ds. Margreet Klokke gaat voor in schriftlezingen, gebeden en stilte. Na de vesper volgt een nagesprek over het thema ‘Wat zullen wij doen’. Vier gemeenteleden vertellen dan welke concrete dingen zij doen om op een duurzame manier te leven. Gemeenteleden die spreken zijn: Jan Boersema, Wessel Dikker Hupkes, Emmie Kaljouw en Jutta, Inge en Sanne Hartkoorn.

De Vespers worden via een live stream uitgezonden op het YouTube-kanaal van de Leidse Binnenstadsgemeente en zullen een week online blijven staan. Ze zijn ook hier op de website te zien.

Data: donderdag 3 december, en de dinsdagen 8, 15 en 22 december.
Aanvang 19:00 uur

Er zijn een beperkt aantal plaatsen voor het bijwonen van de vespers, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. U kunt zich aanmelden via pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl, dan zult u bericht krijgen of er een plaats voor u gereserveerd kan worden.

ds. Margreet Klokke

organist Willeke Smits

Matthias Grünewald (1470-1528)

Johannes de Doper wijst naar Christus die gekruisigd wordt

De mensen vroegen Johannes de Doper: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij’. Lucas 3: 10-14